Cleantech Aqua er Alliance-medlem nr. 500

Aalborg Alliancen har på to år rundet 500 medlemmer. Vi har mødt direktør og medstifter Mogens Rasmussen til en snak om at reducere brugen af rent drikkevand, at være en grøn virksomhed der skaffer hurtig ROI og forventninger til Aalborg Alliancen.

Cleantech Aqua A/S arbejder for at reducere brugen af drikkevand i industrielle opgaver. Direktør Mogens Rasmussen, som er involveret i alt fra salg til produktion, opsætning og service, fortæller:

”Vores mål i Cleantech Aqua er at reducere brugen af drikkevand, hvor det er muligt at erstatte det med renset spildevand eller regnvand. Til forskellige brancher leverer vi skræddersyede anlæg, som gennem biobakterier kan rense vand til en kvalitet, så det er klart og lugtfrit til brug igen og igen. Det kan f.eks. være i forbindelse med vask af produktionsanlæg, hvor anlægget også kan overvåges digitalt”.

”Jeg er stolt over præcis at blive virksomhed nr. 500 af Aalborg Alliancen. Det vidner om et stort engagement og sammenhold på kryds og tværs af virksomheder her i det nordjyske”, fortæller direktøren og fortsætter:

”Jeg har længe haft et godt samarbejde med Stefan Andersen fra Jobcenter Aalborg, som foreslog, at vi blev medlem af Alliancen. Det gav rigtig god mening for mig, fordi arbejdskraft og det at finde de helt rigtige kompetencer til vores virksomhed, betyder rigtigt meget for mig. Samtidig håber jeg at kunne deltage i forskellige netværksaktiviteter med de andre Alliance-medlemmer og videndele om fx grønne løsninger, FNs verdensmål og potentielle samarbejder. Der er heller ingen tvivl om, at den 3. Limfjordsforbindelse vil kunne få stor betydning for vores infrastruktur og tilgængelighed i Nordjylland”.

Mogens Rasmussen, direktør i Cleantech Aqua

Direktør Mogens Rasmussen

Medarbejdere med viden og idéer

Virksomheden har foreløbigt 4 ansatte, hvoraf over halvdelen har en videregående uddannelse. ”Vi har et stort fokus på at ansatte medarbejdere med viden og idéer, der kan videreudvikle vores forretning og sætte ekstra fokus på vores arbejde med verdensmål. Samtidig arbejder vi på at eksportere vores anlæg. Derfor giver det god mening for os at ansætte medarbejdere, som dels kan arbejde med salg og synlighed internationalt og dels forstår de kulturelle forskelle”, fortæller Mogens Rasmussen.

Fremtidsplaner om flere ansatte

Corona har været en hård tid for virksomheden i forhold til salget, fortæller Mogens Rasmussen. Virksomheden har derfor opprioriteret deres kommunikationsindsats og ansat en marketingmedarbejder, som skal arbejde med bl.a. synlighed og sociale medier. Til trods for Corona ser han lyst på fremtiden:

”På få år har vi skabt en virksomhed, som skaber grønne løsninger og samtidig sikrer et højt økonomisk afkast til kunden. Vi har et stort fokus på bæredygtighed og FNs verdensmål og på at skabe relationer både i Danmark og internationalt. Fremadrettet forventer jeg at kunne ansætte flere medarbejdere inden for fx softwareudvikling, salg og teknisk dokumentation” slutter Mogens Rasmussen vores snak om at blive Alliance-medlem nr. 500.

Bæremedier til bakterier i de rensningsanlæg, som Cleantech Aqua bruger

I hånden holder direktøren de bærermedier, som bakterierne, der renser vandet, lever på. Bærermedierne er lavet af genanvendt plast af gamle fiskenet fra havet 

Bonus info

Samlet set er 51 procent af alle privatansatte i Aalborg Kommune ansat i virksomhed, som er medlem af Aalborg Alliancen.