Sammen skaber vi resultater

Det handler om jobskabelse. Om, at vi i fællesskab nedbringer ledigheden i kommunen, så vi kan sikre både øget og kontinuerlig vækst. Om at vi hver især tager ansvar for udviklingen – ikke alene i vores respektive virksomheder, også i det omgivende samfund. Det gør vi bedst i fællesskab. Ved at forene kræfterne i en alliance på tværs. Af interesser og brancher. Af myndigheder, virksomheder og organisationer. Det er baggrunden for Aalborg Alliancen.

Det handler om forbindelser

Den trafikale forbindelse over Limfjorden er ubetinget den største udfordring for fortsat vækst i Aalborg og Nordjylland. Kapacitetsgrænsen for de nuværende fjordforbindelser er nået, og trafikken vil kun stige yderligere i de kommende år. Fortsat udvikling og investeringer heri kræver sikkerhed for, at varer og personer kan passere Limfjorden uhindret, og at daglig fremkommelighed ikke er en barriere. Derfor skal der fart på den 3. Limfjordsforbindelse.

Den 3. Limfjordsforbindelse er og skal være, et statsligt infrastrukturprojekt. Men virksomhederne og partnerne bag Aalborg Alliancen går nu aktivt ind og bidrager til finansieringen. Så vi kan komme videre sammen.

Der er 600 mio. grunde til at melde sig ind i Aalborg Alliancen

Når virksomheder skaber arbejdspladser og samarbejder med Aalborg Jobcenter om at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune, vinder alle. Både menneskeligt og økonomisk. Når ledige kommer i job betyder det færre udgifter for kommunen.

Der bliver skabt et økonomisk råderum, som gør det muligt for Aalborg Kommune at afsætte 30 mio. kr. årligt af provenuet fra dækningsafgiften over de næste 20 år. Det svarer til 600 mio. kroner, som kan bruges til at medfinansiere den 3. Limfjordsforbindelse.

Fremover betyder AA 'alle i arbejde'

Modsat mange andre kommuner har Aalborg en stor arbejdsstyrke med en lav gennemsnitsalder. Mange er højtuddannede. Kommunen har dog samtidig en høj ledighed. Med Aalborg Alliancen vender vi denne udfordring til en styrke. Med Aalborg Alliancen slår vi to fluer med et smæk.

Virksomhederne kan gennem Jobcenter Aalborg og de faglige a-kasser få adgang til kvalificeret arbejdskraft. Mangler kompetencerne hos de ledige er der mulighed for opkvalificering. Fremover betyder AA ’alle i arbejde’. For høj beskæftigelse og økonomisk vækst går hånd i hånd.