Sammen skaber vi resultater

Det handler om jobskabelse. Om, at vi i fællesskab nedbringer ledigheden i kommunen, så vi kan sikre både øget og kontinuerlig vækst. Om at vi hver især tager ansvar for udviklingen – ikke alene i vores respektive virksomheder, også i det omgivende samfund. Det gør vi bedst i fællesskab. Ved at forene kræfterne i en alliance på tværs. Af interesser og brancher. Af myndigheder, virksomheder og organisationer. Det er baggrunden for Aalborg Alliancen.

Hjælpeordning giver mulighed for at undgå fyringer

Pludselig – eller forventet – nedgang i ordrer og omsætning behøver ikke at være lig med, at du skal sige farvel til medarbejdere. Jobcenter Aalborg kan hjælpe, hvis der er behov for at begrænse omkostningerne.

Guiden her giver bl.a. overblik over muligheder, forpligtelser og samarbejdspartnere, hvis du overvejer arbejdsfordeling i stedet for afskedigelse.

Netic vinder Aalborgprisen 2021

Ud af 135 medarbejdere har IT-virksomheden 17 lærlinge ansat - især som datateknikere. For denne særlige indsats vinder de årets Aalborgpris, som Aalborg Alliancen står bag. Mød både direktør og lærling for at høre deres perspektiver på at uddanne fremtidens talenter.

Det handler om forbindelser

Den trafikale forbindelse over Limfjorden er ubetinget den største udfordring for fortsat vækst i Aalborg og Nordjylland. Kapacitetsgrænsen for de nuværende fjordforbindelser er nået, og trafikken vil kun stige yderligere i de kommende år. Fortsat udvikling og investeringer heri kræver sikkerhed for, at varer og personer kan passere Limfjorden uhindret, og at daglig fremkommelighed ikke er en barriere. Derfor skal der fart på den 3. Limfjordsforbindelse.

Den 3. Limfjordsforbindelse er og skal være, et statsligt infrastrukturprojekt. Men virksomhederne og partnerne bag Aalborg Alliancen går nu aktivt ind og bidrager til finansieringen. Så vi kan komme videre sammen.

Der er 600 mio. grunde til at melde sig ind i Aalborg Alliancen

Når virksomheder skaber arbejdspladser og samarbejder med Aalborg Jobcenter om at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune, vinder alle. Både menneskeligt og økonomisk. Når ledige kommer i job betyder det færre udgifter for kommunen.

Der bliver skabt et økonomisk råderum, som gør det muligt for Aalborg Kommune at afsætte 30 mio. kr. årligt af provenuet fra dækningsafgiften over de næste 20 år. Det svarer til 600 mio. kroner, som kan bruges til at medfinansiere den 3. Limfjordsforbindelse.

Alliancen er klar med plan for at afhjælpe mangel på arbejdskraft

Der er nu for alvor kommet gang i arbejdsmarkedet i Aalborg efter Covid-19, og ledighedsprocenten er på det laveste niveau i de seneste 10 år.

Der ses allerede nu eksempler på, at virksomheder har problemer med at rekruttere arbejdskraft. Uddannelse af ledige og flere lærlinge er nogle af vejene til at få nok hænder ude i virksomhederne, mener partnerne bag Aalborg Alliancen.

Aalborg Alliancen vil give sikkerhed for læreplads

Sikkerhed for en læreplads skal få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og dermed være med til at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft.

På 2 år er 500 virksomheder gået ind i Aalborg Alliancen

Alliancens virksomheder står for 51% af alle private jobs i Aalborg Kommune. Seneste medlem er den grønne eksportvirksomhed Cleantech Aqua A/S. Partnerne bag Alliancen glæder sig over den store opbakning og fortæller om betydningen i forhold til vækst og bedre infrastruktur.

Fremover betyder AA 'alle i arbejde'

Modsat mange andre kommuner har Aalborg en stor arbejdsstyrke med en lav gennemsnitalder. Mange er højtuddannede. Kommunen har dog samtidig en høj ledighed. Med Aalborg Alliancen vender vi denne udfordring til en styrke. Med Aalborg Alliancen slår vi to fluer med et smæk.

Virksomhederne kan gennem Jobcenter Aalborg og de faglige a-kasser få adgang til kvalificeret arbejdskraft. Mangler kompetencerne hos de ledige er der mulighed for opkvalificering. Fremover betyder AA ’alle i arbejde’. For høj beskæftigelse og økonomisk vækst går hånd i hånd.