Aalborg Alliancen går foran for at få lærlingene tilbage på arbejdspladserne

December 2020

Det private erhvervsliv opfordres til at bruge de næsten 5,4 mia. kr, der er afsat på landsplan, til fortsat at uddanne lærlinge og elever. Aalborg Kommune forventer at øge elevoptaget med 70 elever i 2020 set i forhold til 2019.

Nu er pengene der. Så kom i gang med at tage lærlinge og elever ind på arbejds-pladserne. Det er opfordringen fra Aalborg Alliancen til kommunens virksomheder. På landsplan er der netop afsat 5,4 mia. kr. til at sikre, at virksomhederne fortsat har råd til at uddanne lærlinge og elever på trods af den nuværende økonomiske situation.

Få dækket op til 90 % af lønudgifterne 

Helt konkret kan virksomhederne få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn resten af året. Derudover gives der også løntilskud til nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler.

"Økonomien er nu længere ikke en undskyldning for ikke igen at få lærlinge og elever ind på arbejdspladserne. Det er hellere i dag end i morgen. Havde krisen ikke været der, så havde vi allerede manglet faglærte i en række brancher. Så vi må være klar, når økonomien igen buldrer derud af - ellers kan vi i værste fald miste konkurrenceevne", udtaler Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg.

70 flere elever i Aalborg Kommune i 2020

Også Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen opfordrer de lokale virksomheder i Aalborg Kommune til at få brugt ordningen, og Aalborg Kommune går selv foran med etablering af elevpladser. Kommunen havde i 2019 i alt 446 elever under erhvervsuddannelserne. Det var en stigning på 90 i forhold til 2018. I 2020 forventes en yderligere stigning på 70 elever.

"Vi vil gerne sende et stærkt signal til alle sektorer og brancher om, at det her skal være en hjertesag for os alle. Vi kan ikke holde til, at vi taber en årgang af faglærte på gulvet. Samtidig er ordningerne jo økonomisk gunstige for virksomhederne", understreger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Undgå mangel på arbejdskraft fremover

Fra erhvervsuddannelserne lyder der også en appel om at få brugt ordningerne:

"Vi ved, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Vi ved også, at det stærkeste signal, vi kan sende til de unge mennesker, er, at der er lærepladser og job efter endt uddannelse. Skal vi lykkes med på sigt at få flere til at vælge en faglært uddannelse, så er det nu, vi skal vise, at vi som samfund mener det", udtaler direktør Peter Thomsen, AMU Nordjylland.

Både i regi af Aalborg Alliancen og i parternes eget arbejde vil der i den kommende tid blive fokus på at få budskabet om ordningerne ud til virksomhederne.

Fakta om Aalborg Alliancen

  • 416 virksomheder er medlem af Aalborg Alliancen.
  • Alliancen har som mål at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, nedbringe ledigheden og dermed skabe økonomi til at medfinansiere den tredje Limfjordsforbindelse.
  • Siden Alliancens start er der skabt 507 fuldtids- og deltidsjobs, 118 fleksjobs, 178 voksenlærligeforløb samt 879 løntilskuds- og praktikforløb.
  • Aalborg Alliancen blev skabt i fællesskab af LO Aalborg, Dansk Erhverv, Erhvervsnetværk 9220, Aalborg Kommune, Dansk Byggeri, DI Aalborg, Erhverv Norddanmark, SMV Aalborg og Aalborg City.