Sygefravær er sat i system hos Alfa Laval

Industrivirksomheden samarbejder med Jobcenter Aalborg om at fastholde sine medarbejdere på arbejdspladsen. HR-afdelingen har ændret praksis, så der nu er en nedskrevet plan om at inddrage Aalborg Kommune, når en medarbejder er syg mere end 14 dage. Det skaber tryghed hos ledere og medarbejdere.

’Rundbordssamtaler’ er blevet en fast del af Alfa Lavals håndtering af sygefravær.

Ved bordet sidder den sygdomsramte medarbejder, lederen, HR-afdelingen og Jobcenter Aalborg. Det kan måske virke intimiderende for medarbejderen, men det er faktisk ikke tilfældet.

”Det er mere tanken om det, der er intimiderende. Men når vi sidder ved bordet sammen, kan vi afmystificere processen og vise, at det ikke er farligt. Vi er her for at hjælpe medarbejderen og gøre processen så gennemsigtig som muligt for alle parter,” siger Anne Lauth, HR-partner i Alfa Laval.

HR-afdelingen har udarbejdet en guide til ledere, som forklarer, hvordan de skridt for skridt skal forholde sig, når en medarbejder sygemeldes.

”Lederne får hjælp til bedre at forstå – og navigere i – sygefraværsprocessen. Nogle af dem har måske én langtidssygemelding om året, og det kan tage meget tid at sætte sig ind i. Før i tiden vidste de ikke helt, hvad sammenhængen i forløbet var. Og de blev ikke informeret om, hvad medarbejderen talte med jobcenteret om,” siger Anne Lauth.

Jobcenter Aalborg inddrages derfor altid i sygefraværssamtalerne fra start.

”Typisk inviterer vi fastholdelseskonsulenten ind til os. Det er simpelthen for, at vi kan hjælpe hinanden bedst muligt,” siger HR-partneren.

Når en medarbejder er syg i mere end 14 dage betragtes det som langtidssygemeldt. Herefter indhentes en mulighedserklæring, som typisk tager to uger at få underskrevet og godkendt af medarbejderens læge.

Det er altså denne, som samtalerne tager udgangspunkt i.

Anne Lauth, HR-partner hos Alfa Laval

HR-partner hos Alfa Laval, Anne Lauth

Jobcenter Aalborg tilbyder flere muligheder for hjælp

Alfa Laval benytter sig af det, som Sygedagpengehuset, Jobcenter Aalborg, kalder ’rundbordssamtaler’.

Der findes også andre muligheder for hjælp. F.eks. kan medarbejderen få personlig assistance eller støtte til hjælpemidler. Og virksomheden kan få refusion ved længerevarende sygdom (§56-aftale).
Indtil nu har de dog selv fundet andre løsninger, der matchede medarbejderens behov. F.eks. havde en medarbejder ødelagt sin ankel.

”Så vi har talt om, hvorvidt der kunne findes arbejdsopgaver, hvor han kunne sidde med benet oppe. Medarbejderen og lederen havde på forhånd snakket om arbejdsdeling og skånehensyn, hvilket vi så taler videre om til mødet med fastholdelseskonsulenten,” siger Anne Lauth.

Hun ser det som en stor fordel for sygefraværshåndteringen, at jobcenteret inddrages så tidligt i processen. Og ofte er det de samme fastholdelseskonsulenter, som håndterer sagerne.

”Værdien er, at jobcenteret kender virksomheden og arbejdsopgaverne. Derfor er det en god idé at sidde flere, som kan byde ind. For måske er der kommet nye tiltag, som vi ikke kender til.”

Hvis man derimod ikke har rundbordssamtaler, vil forløbet omkring sygefravær blive mere uoverskueligt, mener Anne Lauth.

”Det ville opleves mere sporadisk for medarbejderen. Så kan han/hun ikke se sammenhængen i, at vi hjælper hinanden med at få vedkommende godt tilbage til arbejdet igen.”

Særligt lederne er glade for, at alle parter kan kigge hinanden i øjnene og tale sammen om forløbet.

”Samtidigt får de mere viden om, hvad der er sket på det møde, vi har haft med kommunen, og hvordan de som ledere kan arbejde videre med den plan - og støtte op om arbejdsopgaver og skånehensyn,” slutter Anne Lauth.

Sådan bliver du klogere på refusion, fastholdelse mv. 

Jobcenter Aalborg afholder løbende temamøder for ledere, HR-ansatte og virksomhedsejere for at klæde jer bedst muligt på i forhold til at arbejde med at nedsætte sygefravær og hvis sygdommen rammer - hvordan I skal forholde jer til regler, refusioner mv. 

Kommende temamøder om fastholdelse

5. april 2022 Sammen om fastholdelse 

6. september 2022 Sammen om fastholdelse

Kommende temamøder om regler, frister og refusioner

3. maj 2022 Regler, frister og refusioner på sygedagpengeområdet

1. November 2022 Regler, frister og refusioner på sygedagpengeområdet