Alliance klar med plan for at afhjælpe mangel på arbejdskraft

September 2021

Uddannelse af ledige og flere lærlinge er nogle af vejene til at få nok hænder ude i virksomhederne.

Der er nu for alvor kommet gang i arbejdsmarkedet i Aalborg efter Covid-19 pandemien. Ledigheden er i øjeblikket lavere end i 2019, og ledighedsprocenten er på det laveste niveau i de seneste 10 år.

Der ses allerede nu eksempler på, at virksomhederne har problemer med at rekruttere arbejdskraft. Det spænder bredt fra industrien, byggeriet til restaurationer og til servicebranchen. Det kan blive en alvorlig hindring for væksten i Aalborg Kommune, og derfor er der i regi af Aalborg Alliancen blevet drøftet en handleplan for at imødegå dette. Netop det brede samarbejde er vejen til at finde løsninger.

Bremser væksten

- Manglen på arbejdskraft kan blive en alvorlig bremse på væksten. Samtidig skal vi undgå, at der går ledige rundt, der ikke kan komme i job pga. manglende kvalifikationer. Hvis vi rykker på tværs af virksomheder, Jobcentret og uddannelsessteder, så har vi en historisk mulighed for både at holde hånden under væksten og få ledigheden ned, fortæller Rasmus Haugaard, formand Erhverv Norddanmark.

Beskriv de konkrete behov

Debatten om mangel på arbejdskraft fylder ofte i medierne. Men her er det ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen vigtigt, at virksomhederne henvender sig direkte til Jobcentret og præcist sætter ord på, hvilke kompetencer de efterspørger:

- Virksomhederne er jo ikke ens. Så det er vigtigt med løsninger, der netop passer til den enkelte virksomhed. Så kontakt Jobcentret og beskriv jeres konkrete behov. Jobcentret er nu oppe på at hjælpe de lokale virksomheder med op mod 2.000 rekrutteringer om året. Så det er ikke nogen lille spiller på området. Samtidig råder vi over nogle af landets bedste uddannelsesinstitutioner. Har vi ikke lige den pågældende medarbejder på listen, har vi aldrig haft bedre mulighed for at efteruddanne den nødvendige arbejdskraft.

Jobcenter Aalborg tilbyder altid konkret opkvalificering, hvis en ledig har en aftale med en virksomhed om et job. Samtidig er der mulighed for, at allerede ansatte ufaglærte via voksenlærlingeordningen kan opnå de kompetencer, som virksomheden efterspørger.

Skolepraktik i brancher med mangel på arbejdskraft

Pt. er der ca. 380 elever i skolepraktik på Tech College. Det er bl.a. inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft f.eks. tømrere, murere, industrioperatører og elektrikere. Det får formanden for Dansk Industri Aalborg, Peter Rindebæk til at sende en opfordring til virksomhederne om at huske at tage lærlinge.

- Manglen på faglært arbejdskraft bliver ikke mindre i fremtiden. Selv om der er travlt i hverdagen ude i virksomhederne, så er det vigtigt, at vi investerer i at få uddannet flere faglærte. Derfor igen en opfordring - husk at ansætte lærlinge. Det er ikke bare flere hænder her og nu. Det er en er en investering i fremtiden.

En klar opfordring

Dette bakkes op af Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der i denne uge skriver ud til virksomhederne i Aalborg Alliancen med en klar opfordring til at tage flere lærlinge.

Der er i regi af Aalborg Alliancen indgået en aftale om lærepladssikkerhed. Indtil videre har uddannelsesudvalgene indstillet et mindre antal uddannelser til at have lærepladssikkerhed. Aalborg Alliancen arbejder for, at alle relevante uddannelser omfattes af lærepladssikkerheden, så lærepladssikkerheden reelt kan bidrage til at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Arbejdet med Aalborg Alliancen har vist, at der både for Jobcentret og for virksomhederne er et stort potentiale i et tættere samarbejde. Mange virksomheder har fået blik for, at Jobcentret i mange tilfælde hurtigt og effektivt kan levere arbejdskraft, og at der også er gode muligheder for at samarbejde med Jobcentret og a-kasser om fx opkvalificering af arbejdskraft eller fastholdelse af medarbejdere.

Fakta om Aalborg Alliancen

  • Aalborg Alliancen blev etableret med det formål at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder, nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune og medfinansiere den 3. Limfjordsforbindelse.
  • Alliancen har eksisteret i godt og vel to år og har nu over 500 virksomheder som medlemmer.
  • Aalborg Alliancen blev skabt i fællesskab af DI Aalborg, Erhverv Norddanmark, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri i Nordjylland, SMV aalborg, Aalborg City, Erhvervsnetværk 9220, FH Aalborg (tidligere LO Aalborg) og Aalborg Kommune.
  • Medlemmerne har tilsammen over 34.000 ansatte, hvilket svarer til 51% af den samlede beskæftigelse i den private sektor i Aalborg Kommune.