Er der mindre at lave i virksomheden? Hjælpeordning giver mulighed for at undgå fyringer

Hvis det ærgerlige skulle ske, at din virksomhed oplever eksempelvis ordrenedgang, så behøver det ikke at betyde afskedigelse af medarbejdere. Der er hjælp at hente hos Jobcenter Aalborg.

På jobcentersprog hedder det ’arbejdsfordeling’.

Jobcenteret kan godkende op til 13 uger. Ønskes der en længere periode, så er det RAR Nordjylland (det regionale arbejdsmarkedsråd), som skal godkende.

Arbejdsfordelingen kan igangsættes samme dag, som det anmeldes til jobcenteret.

Kort fortalt nedsættes arbejdstiden i en midlertidig periode for enten

 • Hele virksomheden (CVR-niveau)
 • Enkelte produktionsenheder (samme CVR-nummer, forskellige P-numre)
 • Enkelte afdelinger (mindre gruppe, samme P-nummer)

Der er fire måder at søge arbejdsfordeling på

 • Hele dage fri og mindst to dage pr. uge (dvs. at man kan nøjes med at arbejde én dag om ugen)
 • Én uges fuldtidsarbejde / én uges ledighed
 • To ugers fuldtidsarbejde / én uges ledighed
 • To ugers fuldtidsarbejde / to ugers ledighed

Der gælder den samme nedsættelse af arbejdstid for alle medarbejdere, som er en del af arbejdsfordelingen. Fordelingen kan ændres, når en cyklus er færdig.

Medarbejderen får

 • Supplerende dagpenge på dagene med ledighed. Dagpengesatsen svarer til ca. 119 kr. i timen.
 • Fritagelse fra jobsøgning i de første seks uger. Herefter skal man være jobsøgende.

Dine forpligtelser som arbejdsgiver

 • Som det første bør I kontakte de involverede faglige organisationer for at sikre, at reglerne følges.
 • Igangsættelse af en arbejdsfordeling er afhængig af overenskomsten på området, eller at der kan laves en kollektiv aftale, hvis der ikke er overenskomst. Dvs. at én medarbejder kan stoppe en fordeling, når der ikke er overenskomst, hvis vedkommende ikke vil underskrive en kollektiv aftale.
 • I skal udfylde blanketterne AB292 og AB293, som kan findes på følgende link: https://info.jobnet.dk/blanketter
 • Blanket AB292 indeholder en frigørelsesattest for de involverede medarbejdere.
 • I må ikke afskedige medarbejdere i fordelingsperioden. Medarbejdere, som er afskediget inden arbejdsfordelingen, kan indgå.
 • I skal betale G-dage, som efter den gældende ordninger er to G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag).
 • Alt materiale sendes til Jobcenter Aalborg på sikkermail: Jobhuset@aalborg.dk

Jobcenterets forpligtelser

 • At kontrollere, at ansøgningen lever op til lovgivningen, og at blanketterne er udfyldt korrekt.
 • At kontakte berørte a-kasser om hvorvidt medlemmer er berettigede til supplerende dagpenge.
 • At oprette medarbejderen som ledig dagpengemodtager fra den dato, hvor arbejdsfordelingen begynder. Dermed har medarbejderen med det samme mulighed for at søge supplerende dagpenge hos a-kassen for hjemsendelses-/ ledighedsperioden. Jobcenteret opretter også medarbejdere, der er bosat i en anden kommune end Aalborg.
 • At fritage medarbejderen for jobsøgning de første seks uger.
 • At sende en orientering til din virksomhed om, at ansøgningen er modtaget, og at a-kasserne er informeret.
 • At sende en orientering til a-kasserne om, hvilke medlemmer der er omfattet samt at vedhæfte blanket AB292.
 • At sende en statusrapport til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med angivelse af virksomheden og de berørte medarbejdere.

A-kassens forpligtelser

 • At godkende arbejdsfordelingen.
 • At afvise arbejdsfordelingen. Dette sker dog kun, hvis den ikke lever op til overenskomsten, eller hvis virksomheden ikke følger lovgivningen.
 • At udbetale dagpenge. Medarbejderen skal indsende ledighedserklæring til a-kassen og udfylde dagpengekort hver måned (via a-kassens hjemmeside).
 • At godkende ændringer i fordelingen. Jobcenteret modtager ændringer i cyklussen fra virksomheden og orienterer herefter a-kasserne.

Medarbejderens forpligtelser

 • At udfylde en ledighedserklæring hos a-kassen.
 • At have godkendte CV-oplysninger på Jobnet senest 14 dage efter, at arbejdsfordelingen er begyndt.
 • At udfylde et dagpengekort i slutningen af hver måned, hvor man oplyser, hvilke dage man har arbejdet.
 • At stå til rådighed for at tage andet tilbudt arbejde, i hele perioden med arbejdsfordeling.
 • At være jobsøgende ved arbejdsfordelinger, der varer længere end de seks uger.

Hvis medarbejderen ikke er forsikret, kan man søge kontanthjælp.

Få svar på alle dine spørgsmål

Du kan finde mere information om arbejdsfordeling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Foretrækker du en personlig snak?

Så ring til Virksomhedsservice på t tlf. 9931 9090.