DERFOR STÅR VI BAG AALBORG ALLIANCEN

Dansk Byggeri er en af partnerne bag Aalborg Alliancen. Vi har mødt Henrik Krogh Holm, formand for bestyrelsen for Dansk Byggeri i Nordjylland, til en snak om, hvorfor Aalborg Alliancen har fået så stor opbakning af brancheorganisationen.

”I Dansk Byggeri Nordjylland har vi først og fremmest en stor interesse i de to hovedemner, som Aalborg Alliancen står for – nemlig infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft. Vi er en branche, som skriger på faglært arbejdskraft, og derfor er det vigtigt for os at skabe endnu flere praktik- og lærepladser, og at flere vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Samtidig giver opkvalificering af arbejdskraft meget mening i vores branche, så også flere ledige kommer i arbejde”, fortæller Henrik.

”Det at være med til at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet er vigtigt for Dansk Byggeri. Vækst i samfundet skaber efterspørgsel hos os. Vi har al mulig interesse i at bakke op om Aalborg Alliancen, fordi indsatsen her kan være med til at skubbe til væksten i Aalborg og hele Nordjylland”, forsætter Henrik.

Det særlige ved Alliancen

Når Henrik bliver spurgt, hvorfor Aalborg Alliancen får særlig opmærksomhed, tøver han ikke:

”Det er partnerskabet. Det er vigtigt, at vi står sammen som arbejdsgiver og arbejdstager, som kommune og som erhvervsliv. At vi står sammen som en samlet enhed i Nordjylland giver os ekstra taletid og pondus, når vi skal tale vores sag over for Staten og resten af Danmark”.

Engagement i Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er en brancheorganisation for både små og store virksomheder inden for byggebranchen. I Nordjylland tæller organisationen i alt 600 medlemmer. Her er både enkeltmandsvirksomheder og store spillere som NCC Danmark, hvor Henrik Krogh Holm til daglig er områdedirektør.  

”Hvis vi nu alle bidrager lidt mere og ikke kun tænker på vores egen virksomhed, så kan vi sammen være med til at højne standarden i byggebranchen. Vi gør derfor vores medlemmer opmærksomme på de mange muligheder i Aalborg Alliancen for eksempelvis praktik- og lærepladser og socialt ansvar gennem ’Små job med mening’, fortæller Henrik.  

Henrik Krogh Holm har været formand for Dansk Byggeri i Nordjylland siden 2017:

”Jeg synes, det er både givtigt og vigtigt at stå sammen som branche og være med til at påvirke vores vilkår, for der bliver lyttet mere til os – også politisk, end hvis jeg kun satte fokus på de udfordringer og muligheder, som NCC oplever”, fortæller Henrik om sit engagement i Dansk Byggeri.