Studerende finder nye markeder

HMK Bilcon har været på en imponerende rejse, siden firmaet gik konkurs og efterfølgende med nye ejere har gennemgået en genoprettelsesproces. Virksomheden er nemlig blevet en af de førende aktører, når det drejer sig om produktion af tankvognsløsninger af høj kvalitet. Hverdagen er travl, når der bliver produceret tankvogne til fragt af olie, benzin, korn- og foderstof, mobile klinikker til sundhedssektoren samt produkter til Forsvaret.

Årsagerne, til at virksomheden har udviklet sig så hurtigt i en positiv retning, er mange, og administrerende direktør Peter Jensby fortæller om særligt én af dem her i artiklen.

Digitalisering og ny viden

Med 97 medarbejdere ansat i HMK Bilcon rummer virksomheden alt lige fra ordinære ansatte til fleksjobbere, seniorjobbere, 'små job med mening' timebetalte medarbejdere samt studentermedhjælpere. Den blandede flok giver en dynamisk arbejdsplads med mange muligheder, og det er også noget, som særligt de studerende fra UCN og Aalborg Universitet har bemærket:

”Vi bliver ofte kontaktet af studerende, som gerne vil lave et projektsamarbejde. Typisk har vi tre til fire grupper af studerende tilknyttet, hvor HMK Bilcon stiller lokaler, udstyr og medarbejdere til rådighed for de studerende,” fortæller Peter.

Teamet bag HMK Bilcon

De studerendes indsats har blandt andet medvirket til den øgede digitalisering, som virksomheden har gennemgået over de sidste fire år. IT-afdelingen med 24 timers support til kunderne er blandt andet bygget op på baggrund af et projektsamarbejde med IT-studerende. De har også været behjælpelige med idéer til den interne digitalisering i virksomheden – både i forhold til produktionsudstyr og IT-styringssystem til tankvognene.

En anden gruppe studerende har optimeret HMK Bilcons salgs- og marketingmaterialer, mens en tredje har udarbejdet markeds- og konkurrentanalyser for at gøre virksomheden klogere på, hvordan der skal arbejdes videre med mobile ekspanderbare løsninger:

”Denne gruppes indsats har banet vejen for at igangsætte aktiviteter på det saudiarabiske marked, hvor jeg nu også har en lang række møder med potentielle kunder,” uddyber Peter.

Samarbejdet koster tid, men det er det hele værd

Når HMK Bilcon skal samarbejde med studerende, sørger Peter for at klæde de studerende på, inden de går i gang. Det betyder blandt andet, at der skal forventningsafstemmes for begge parters skyld. I et samarbejde med studerende kommer virksomheden ikke udenom at skulle ofre tid og energi undervejs, men det kaster stor værdi af sig:

”Det ikke er besværligt at få et projektsamarbejde etableret, og man har som virksomhed mulighed for at få undersøgt eksempelvis nye potentielle markeder eller andre aspekter – og endda gratis. For at sikre mig, at vores tid bliver brugt bedst muligt, stiller jeg som krav, at samarbejdet skal ende ud med, at de studerende giver 5-10 konkrete anbefalinger, som vi kan bruge til at skabe resultater med,” fortæller Peter Jensby.

Samarbejdet med studerende er blevet en almindelig procedure for virksomheden, fordi gevinsten er stor:

”De studerende er med til få os til at tænke på nye måder, skubbe til vores forestillinger og med til at vi hele tiden udvikler os. Vi har endda fundet dygtige medarbejdere blandt de studerende, som vi derfor har ansat i enten studiejob eller ordinært job efter et projektsamarbejde,” afslutter Peter.

Direktør Peter Jensby

Arbejder du med studerende?

Vil du høre mere om samarbejde med studerende? Få sparring og fat i de rigtige kontakter hos Virksomhedsservice i Jobcenter Aalborg på 9931 9090.