Fleksibilitet på kontrakt

Den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture Nordjylland er med egne ord regionens største af sin slags.

Virksomhedens mission er at få flere ansat i fleksjob. Og pt. er der 66 fastansatte i fleksjob, som løser opgaver – store som små – for andre virksomheder.

Ikke alle medarbejdere er ansat i fleksjob, men tæt på. Kun syv af de ansatte er på ordinære vilkår - og alle har en form for lederfunktion.

”Vi er formålsbestemt, hvilket betyder, at vi altid forsøger at besætte enhver stilling med et menneske i fleksjob. Også lederstillinger, hvis det er muligt,” fortæller direktør Dorte Boddum Kronborg og fortsætter:

”Hvis der dukker to kandidater op, som kan være her på halv tid, så vil det være det, vi går med, frem for at have én i fuldtidsjob.”

For det er opgaven og kompetencerne, der er afgørende – ikke om det er én på fuldtid eller flere på deltid, der løser opgaven.

Huset Venture Nordjylland mærker en efterspørgsel fra kunderne på kompetente medarbejdere til konkrete opgaver, som kan løses på nedsat tid.

En voksende andel af de fleksjobansatte løser deres opgaver ude ved kunderne – og er dermed en daglig del af den enkelte virksomhed.

Større efterspørgsel på fleksibilitet – også ved sygefravær

Fleksibilitet er på flere måder blevet en ’vare’, der er efterspørgsel på.

I januar 2024 var der flere ansatte i fleksjob end nogensinde før. I alt var der 3342 i fleksjob, hvilket udgør rekordhøje 2,9% af arbejdsstyrken i Aalborg Kommune.

Men fleksibiliteten gælder ikke kun de opgaver, som virksomhederne har brug for at få løst, hvor arbejdstiden kan være nogle få timer om dagen eller ugen.

Det gælder også for de fleksjobansatte som arbejdskraft.

Dorte Boddum Kronborg oplever, at virksomheder i stigende grad ønsker en løsning, hvor både den personalejuridiske del og et eventuelt behov for viden eller støtte ift. tilrettelæggelse af opgaver, sygefraværsproblematikker, lønspørgsmål eller lignende håndteres af Huset Venture Nordjylland.

”Vi kalder ordningen for FleXansat - og yder support til både virksomhed og den fleksjobansatte, så det er let at gå til. Der er ikke udgifter forbundet med evt. fravær. Kunden betaler kun for de timer, de får, så de skal ikke bekymre sig om ekstraordinært sygefravær. Vi står så at sige med risikoen.”

FleXansat-ordningen betyder blandt andet, at det er HR-medarbejder Susanne Møller Jensen, der administrerer sygefravær hos den fleksjobansatte, fremfor at arbejdsgiveren selv skal gøre det.

Hun håndterer ca. 3-4 langtidssygemeldinger om måneden. Og her er det vigtigt at opstarte et samarbejde med jobcenteret så tidligt i sygdomsforløbet som muligt.

“Den sygemeldte skal opleve, at det er en enhed, der samarbejder og sætter de nødvendige ting i gang. Man skal vide, hvad kommunen siger, og hvad arbejdsgiver siger, så den sygemeldte mærker, at forløbet er forventningsafstemt, og at der er lagt en god plan.” 

For det gør en forskel om første kontakt med jobcentret er efter en måneds sygefravær eller et par uger.

Susanne Møller Jensen opfordrer derfor ofte til at gøre mere brug af de såkaldte rundbordssamtaler, hvor den sygemeldte, arbejdsgiver og jobcenteret mødes og lægger en fælles plan for forløbet.

Hos Huset Venture Nordjylland vil man gerne have både et tidligt og endnu tættere samarbejde med jobcenteret.

”Det kan være en lille indsats, som får den sygemeldte i gang. Vi vil jo gerne hjælpe, og det vil kommunen også. Så rundbordssamtalerne kan sagtens komme i spil meget tidligere, end de gør nu.”

Susanne Møller Jensen og Dorte Boddum Kronborg fra Huset Venture

Foto: HR-medarbejder Susanne Møller Jensen og direktør Dorte Boddum Kronborg fra Huset Venture

Aalborg Alliancen skal samle medlemmerne om de aktuelle dagsordener

På Huset Venture Nordjyllands hjemmeside skilter de tydeligt med Aalborg Alliance-medlemskabet.

Direktør Dorte Boddum Kronborg ser en stor værdi i partnerskabet og fortæller, at hun er fast læser af nyhedsbrevet.

Der er et stort udviklingspotentiale, mener hun.

”Det her med at have en alliance, det kan virkelig noget.”

Hun håber, at der i fremtiden bliver ’kælet mere for medlemmerne’. Det kan f.eks. være ’relevante  events’, så medlemmerne kan inspirere hinanden og danne netværk på kryds og tværs.

”Det kunne være fedt, hvis Aalborg Alliancen tog en aktiv rolle, når der opstår nye muligheder for erhvervslivet eller kommer ny lovgivning, som skal implementeres. Altså, at man tager aktuelle dagsordenener op som f.eks. ESG, hvor S’et jo er vores gebet – og hvor vi måske endda kunne bidrage til at inspirere andre.”

Bliv klogere på dine muligheder for at få hjælp

Vil du ansætte en ledig i fleksjob? Ring til Jobcenter Aalborgs Virksomhedsservice på 99319090.

Vil du have hjælp til at håndtere sygefravær? Ring til Jobcenter Aalborgs fastholdelseskonsulenter på 9982 7300.